Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dental ID sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4a, zwana dalej Spółką;

2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Michalina Wojtas-Walczak
(e-mail: biuro@dentalid.pl);

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom jedynie w celu realizacji zamówień. Podmioty którym będą przekazywane dane to firmy kurierskie oraz współpracująca firma informatyczna; Zakres przekazywanych danych będzie minimalnym zakresem wymaganym przez ww. podmioty.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.